SOTA 2022 Kongres

Poštovane kolege,

Zdravstveni savet Srbije akreditovao je VII KONGRES SRPSKE ORTOPEDSKO TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE pod akreditacionim brojem: А-1-1615/22.

Kongres je akreditovan prema sledećoj kategorizaciji:

Predavači 15 bodova
Pasivno učešće 10 bodova
Usmena prezetacija 13 bodova
Poster prezentacija 11 bodova
Koautori usmene prezentacije i postera 0.5 bodova

S poštovanjem,

Predsednik SOTA
Akademik Prof. Marko Bumbaširević

Poštovane kolege,

Zdravstveni savet Srbije akreditovao je VII KONGRES SRPSKE ORTOPEDSKO TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE pod akreditacionim brojem: А-1-1615/22.

Kongres je akreditovan prema sledećoj kategorizaciji:

Predavači 15 bodova
Pasivno učešće 10 bodova
Usmena prezetacija 13 bodova
Poster prezentacija 11 bodova
Koautori usmene prezentacije i postera 0.5 bodova
S poštovanjem,

potpis

Predsednik SOTA
Akademik Prof. Marko Bumbaširević

en_GB