SOTA 2022 Kongres

Prikazivanje postera je predvidjeno u elektronskom obliku tokom trajanja Kongresa na ekranima koji ce se nalaziti ispred sale

POSTERS
0
Epidesmiologija povreda Kičmenosg suba za vreme COVID -19 pandemije- Miloš Vasić
0
Reconstruction of lover third of the leg in 16 year old girl afetra traumatical subtoatal  amputataion. A case report. – Andijana Nesecka
0
Osteohondrlna lezija medijalne kupole talusa sa dislokacijom fragmenta izvan kapsule skočnog zgloba – prikaz slučaja- Milan Velić
0
Suprapateralni pristup intarmedulane fiksacije segmentnog preloma tibie –prikaz slučaja –  Marinko Jelić
0
Značaj regionalne anestezije u replantacionoj hirurgije šake  – prikaz slučaja – Ana Milosavljević
0

Fraktura femura ( proksimalni deo ) – savremeni tretman – Ilber Besimi

0
Značaj operativnog lečenja sklopetarne povrede kičmene moždine- Ivan Tulić
0
Specifičnosti lečenja povrede kičmenog stuba kod hematoloških bolesnika- Miloš Mladenović
0
Hipotrofija tenara usled povrede burgijom u regionu ručnog zgaloba – Katraina Kutlešić Stojanović
0
Prelomi dijafize humerisa – Igor Zagojuičenko
0
Operativno lečenje rupture Ahilove tetive – prikaz slučaja- Miloš Todorović
0
Ruptura mišića kvadricepsa femorisa na minimalnu traumu – prikaz slučaja- Luka Čvorović
en_GB